Al 40 jaar Kerstpakketten Specialist
+100 pakketten Bestel voor oktober!
Eigen inpakcentrale
Levering t/m 23 december
Vragen? Neem contact met ons op

Disclaimer

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door deSwaan met constante zorg en aandacht samengesteld. Het is mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. deSwaan behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel deSwaan alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is deSwaan niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van de Swaan, welke geen eigendom zijn van deSwaan, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van deSwaan. Hoewel deSwaan uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door deSwaan worden onderhouden wordt afgewezen.

deSwaan sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Team deSwaan

Klantenservice